×

Kako zalepiti samolepljivu foliju?

 

Alat:

Маkаzе ili skalpel, lenjir ili merna traka, olovka i plastični strugač (lopatica od tvrde gume).

 

Površina:

Mora biti ravna i čista bez prašine i masnoća.

Ukoliko foliju lepite na zid, on mora biti ravan, glatke površine, i prethodno lepljenju ga morate očistiti od prašine i ostalih nečistoća. Zid mora biti suv prilikom lepljenja folije.

Prirodno, netretirano drvo treba premazati osnovnim premazom (akrilna baza).

 

Lepljenje folije:

Najsigurnije je odlepiti jedan deo papirnog sloja folije, nalepiti odvojeni deo folije na početnu gornju tačku, a zatim pomoću krpe ili gumene špahtle polako pritiskati foliju od centra prema ivicama u pravcu prema dole.

Ako se folija pogrešno postavi, može se odvojiti od površine i ponovo zalepiti, osim u slučaju lepljenja na papir, karton. U slučaju ponovnog lepljenja na zid koji se kruni ili koji ima prašine na sebi, lepak folije će delimično izgubiti svoje svojstvo pošto će se čestice zadržati na njenoj površini. Nalepljenu foliju je lako izravnati pomoću komada drveta obloženog tkaninom.

 

Popravljanje pogrešno postavljene folije i uklanjanje mehurića vazduha:

Folija se veoma lako odvaja od površine u momentu lepljenja, ako želite da popravite pravac i ponovo je zalepite. Puna snaga lepljenja nastupa tek nakon nekoliko sati. Mehuriće uklonite laganim ubodom igle, nakon čega pritiskom istisnite vazduh.

 

Uklanjanje stare samolepljive folije:

Jednostavno početi sa skidanjem folije na jednom rubu. Foliju je lakše otkloniti ako je prethodno zagrejemo fenom. Ostaci lepka nakon skidanja folije se otklanjaju alkoholom.